Animal Feed South Africa
Specialist Animal Feed Concentrates
Feedtek Articles

2023 Veeplaas: Voormengsels vir herkouers. Maak so die regte keuse
2023 Veeplaas: Tuismeng - Is die kool die sous werd?
2023 Veeplaas: Totaal gemende rantsoene - 'n Storie van drie tipes voere
2023 Veeplaas: Ooi melkproduksie en lamoorlewing
2023 Veeplaas: Hoe intensief behoort ek my diere af te rond?
2023 Veeplaas: Herkouer-lekaanvulling in perspektief
2023 Veeplaas: Die rol van ureum in veevoeding
2023 Veeplaas: Afronding van ou koeie op mieliereste
2023 Stockfarm: Total mixed rations. A tale of three types of feed.
2023 Stockfarm: Lick supplements for ruminants in perspective
2023 Stockfarm: How intensively should I finish my animals?
2023 Stockfarm: Home mixing of feed. Is it worth it?
2023 Stockfarm: Fattening of old cows on maize residues
2023 Stockfarm: Ewe milk production and lamb survival
2023 Stockfarm: Choose the correct premix for your ruminants
2023 Rooivleis: Green Season Supplementation - The Broader picture
2023 Rooivleis: Aanpassingskopseer van ingekoopte vee
2023 Dormer Joernaal: Winsgedrewe skaap voerkraal afronding
2023 Dormer Joernaal: Profit-driven sheep feedlot finishing
2023 Dormer Joernaal: Korrekte aanpassing van teelramme op hoë kragvoer rantsoene
2023 Dormer Joernaal: Correct adaptation of breeding rams to high concentrate diets
2023 Dairy Mail: How to think out of the box
2022 Wolboer: Skaap eiers en vrugbaarheid
2022 Wolboer: Ooibestuur - Kykie in voedingkundige se kop
2022 Wolboer: Goeie teelseisoen begin by liggaamskondisie
2022 Veeplaas: Vrotpootjie by kleinvee - sit jou beste voetjie voor
2022 Veeplaas: Verbeter reproduksie in u vleisbeeskudde
2022 Veeplaas: Stelsels vir uitgroei van boerbok-vervangingsooie
2022 Veeplaas: Rou sojabone en sojaboon oesreste - die slaggate en geleenthede
2022 Veeplaas: Fosforaanvulling vir weidende herkouers
2022 Veeplaas: Filosofie van doelgerigte veevoeding
2022 Veeplaas: Die bestuur van vrywillige lekinname by weidende herkouers
2022 Stockfarm: The philosophy behind purpose-driven animal nutrition
2022 Stockfarm: Systems for growing out Boergoat replacement ewes
2022 Stockfarm: Phosphorus supplementation for grazing ruminants
2022 Stockfarm: Raw soyabeans and soyabean residues - the pitfalls and opportunities
2021 Stockfarm: Managing voluntary lick intake in grazing ruminants
2022 Stockfarm: How to improve reproduction ina beef cattle herd
2022 Stockfarm: Footrot in small stock - put your best claw forward
2022 Rooi Ras: Lick supplementation in the lean months - what is required
2022 Porcus: Nutritional aspects affecting sow performance during gestation and lactation
2022 Porcus: Drivers of swine production efficiency
2022 MerinoSA: Voeding van ooie ses maande voor paring - kulkuns toertjie vir beter vrugbaarheid
2022 GrainSA: Stay at the forefront of feed technology
2021 Wolboer: Alternatiewe proteïenbronne vir skaapafronding
2021 Wolboer: Alternatiewe energiebronne vir skaap-voerkraal afronding
2021 Veeplaas: Suksesvolle lamkruipvoeding en skaapsielkunde
2021 Veeplaas: Optimale rumenontwikkeling laat verse beter presteer
2021 Veeplaas: Minerale aanvulling vir herkouers
2021 Veeplaas: Feedtek 20 Jaar van volgehoue groei
2021 Veeplaas: Fasevoeding in voerkrale
2021 Veeplaas: Aanvullende minerale vir die oorgang na winter
2021 Stockfarm: Successful lamb creep feeding and sheep psychology
2021 Stockfarm: Phase feeding for large and small stock in feedlots
2021 Stockfarm: Optimal rumen development for improved heifer performance
2021 Stockfarm: Mineral supplementation for ruminants
2021 Stockfarm: Lick supplementation in the lean months. What is required?
2021 ProAgri: Plan early to make winter easy
2021 Porcus: Tail biting - Reflections of a multi-factorial problem
2020 Wolboer: Tuismeng met Feedtek makrovoormengsels
2020 Wolboer: Spoorminerale - Rol in vrugbaarheid en produksie
2020 Wolboer: Alternatiewe roumateriale vir voerkraalafronding -'n oorsig
2020 Veeplaas: Suksesvolle oorwintering van vee op oesreste
2020 Veeplaas: Mineraal en vitamienaanvulling in die droë seisoen
2020 Veeplaas: Kruipfase van lammers - Elite-perspektief
2020 Veeplaas: Doeltreffende aanvullings vir groen somerweiding
2020 Veeplaas: Bespaar deur wetenskaplik gebalanseerde fosfaatlekke self te meng
2020 Stockfarm: Strategic supplementation before and during the calving season
2020 Stockfarm: Nutritional strategies for backgrouding of calves
2020 Stockfarm: Mineral and vitamin supplementation in the dry season
2020 Rooivleis: Voerkraal-afronding van kalwers - belangrike aspekte
2020 Rooivleis: Ekonomiese proteïen aanvulling met Feedtek Econo Grazer 213
2020 Rooivleis: Die gebruik van buffers in hoë kragvoer rantsoene
2020 Porcus: New Generation Sow - Nutrition and management
2020 Porcus: Feeding factors affecting feed efficiency in weaner and grower pigs
2019 Wolboer: Voeding van ooie in intensiewe stelsels
2019 Wolboer: Meng doeltreffende kruipvoer met Lamb Creep 80
2019 Veeplaas: Intensiewe stelsels vereis korrekte voeding
2019 Veeplaas: Fosforaanvulling tydens die droë seisoen - Geldmors of goeie belegging?
2019 Veeplaas: Feedtek ChocGrain69 is 'n veelsydige konsentraat
2019 Veeplaas: Feedtek Beef Gainer 110 vir suksesvolle afronding van beeste
2019 Veeplaas: Doeltreffende rumenbestuur vir die afronding van lammers
2019 Stockfarm: Mineral Nutrition for livestock - A balanced approach
2019 Stockfarm: Guidelines for raising replacement heifers
2019 Rooivleis: Backgrounding van kalwers met Feedtek
2019 ProAgri: Feedtek - Maak wins met eie voermengsels
2019 Porcus: Nutrition and management of the prolific sow
2019 Farmers Weekly: Feedtek Green Grazer 126
2019 BoerHier: Tuismeng van veevoer met Feedtek makrovoormengsels
2019 BoerHier: Spoorminerale - Rol in vrugbaarheid van herkouers
2018 Veeplaas: Tuismeng met die Feedtek reeks konsentrate
2018 Porcus: The balance between genetics health housing nutrition and management
2018 Farmers Weekly: Home Mixing with the Feedtek range
2017 GraanSA: Hoekom Kruipvoeding vir jong herkouer diere

202203 Kritiese suksesfaktore in die selfmeng van voere
202302 Voorbereiding van speenlammers en stoorlammers vir die voerkraal
202001 Die rol van ruvoer partikellengte in herkouer voerrantsoene
201904 Byvoeging van ureum tot groen seisoen lekke
201901 Die funksies en aanvulling van fosfaat by weidende herkouers
201806 Finishing of lambs in feedlots
201804 Utilize pre-weaning feed conversion of lambs optimally with Lamb Creep Elite
201803 Accelerated rearing of dairy heifers pre-weaning with Calf Gainer Elite
201801 Summer supplementation on sourveld grazing
201702 Rearing replacement dairy heifers with Feedtek
201701 Hoe intensief behoort ek my diere af te rond?
201610 Chocgrain 69 - Die veelsydigste voerkonsentraat
201609 Basic concepts of broiler and layer nutrition
201608 Greengrazer premix - adding technology into phosphate licks
201607 Organic Beef Production with Feedtek
201606 Chocgrain 69 - The most versatile concentrate
201603 Versnelde grootmaak van suiwelverse met Calf Gainer Elite
201602 Byvoeding van Dragtige en Lakterende Ooie
201601 Afronding van lammers in voerkrale
201502 Benut voorspeense voeromset by lammers optimaal met Feedtek Lamb Creep Elite
201501 Voerkraalafronding van lammers
201403 Afronding van beeste met Feedtek
201402 Aanvullende voeding van weidende beeste met Feedtek
201302 Afronding van grootvee met heelmielies en Choc Grain 69
201203 Finishing of Cattle with Feedtek
201202 Supplementation of grazing beef cattle with Feedtek
201201 Nutrition of the pasture based dairy cow with Feedtek

436, Alheit du Toit, Feedtek gee raad oor 'n totaal gemengde rantsoen, 27 Julie 2023
LR 231019 (1) R Alheit du Toit Veekundige Feedtek - Ooimelkproduksie en lammeroorlewing
LR 230622 R Carina le Roux Veekundige Feedtek - Afronding van ou koeie
LR 230412 (2) R Andre Bezuidenhout Veekundige Feedtek - Herkouer lek-aanvullings
LR 230221 (2) R Alheit du Toit Professionele Veekundige - Tuismeng - is die kool die sous werd
571, Alheit du Toit, Feedtek gee raad ten opsigte van ooimelkproduksie en lamoorlewing, 28 September 2023
264, Ewie Coetzee, Wat is belangrik by vee-afronding?, 8 Mei 2023
163, Andre Bezuidenhout, Herkouer-lekaanvulling, 23 Maart 2023
17, Alheit du Toit, Selfmeng van veevoer, 12 Januarie 2023
86, Alheit du Toit, Mikro-mineraalaanvulling by skape, 15 Februarie 2022
87, Carina le Roux, Navorsing oor verteerbaarheid van lusern, 15 Februarie 2022
115, Annelie van Deventer, Vrotpootjie, 28 Februarie 2022
128, Ewie Coetzee, Feedtek in landbou, 17 Maart 2021
274, Alheit du Toit, Rol van minerale en vitamines by produserende diere, 18 Mei 2020
299, Annelie van Deventer, Veldvoorbereiding van kalwers, 2 Junie 2020
375, Andr Bezuidenhout, Oesreste as veevoeding, 7 Julie 2020
456, Dr Brian Kernick, Voedingsaanvullings tydens kalfseisoen, 18 Augustus 2020
483, Ewie Coetzee, Die groen seisoen, 1 September 2020
557, Andr Bezuidenhout, Voeding van ooie by intensiewe lamstelsel, 8 Augustus 2019
578, Pieter Brnn, Feedtek Aanvulling by somerweiding, 21 Oktober 2020 (1)
LR Ewie Coetzee Direkteur Feedtek Onderhoud 1 - Uitsaaidatum 7 en 21 Sept
LR Ewie Coetzee Direkteur Feedtek Onderhoud 2 - 14 en 28 September


 

[Back to Top] [Afrikaans Page]
Tel: 086 111 5362 | Fax: 086 601 2216 | Email: info@feedtek.co.za
Feedtek Animal Feed Solutions | Reg No 2005/035846/07 Directors: A.G. Bezuidenhout, E.O. Coetzee, S. Ten Cate, A.N. du Toit